संपर्क


shikhare
shikhare
notice

आमचा पत्ता

श्री. भूषण सांभ शिखरे
घर नंबर. ४१७, ग्रहसंकेत, 
सत्यनारायण मंदिरा शेजारी, 
त्र्यंबकेश्वर, नाशिक.
महाराष्ट्र (भारत)


notice

दूरध्वनी क्रमांक :+ ९१- २५९४- २३३०१४
भ्रमणध्वनी / Whats App Icon : + ९१- ९४२२२६८५९६
(संपर्क फक्त दुपारी २ ते ५ आणि सायं. ८ ते रात्रौ १० यावेळेत करावा)


ई-मेल : shikharebs@rediffmail.com
bhushanshikhare@gmail.com

Whats App Icon

 

authority letter

श्री. भूषण सांभ शिखरे बँकेची माहिती -
1) Axis Bank, CBS Bus Stand, Nashik. Saving a/c number is 115010100415118
IFSC Code - UTIB 0000115
2) The Nasik Merchants Co-Op. Bank Ltd. Nashik. Branch Trimbakeshwar. Saving a/c number is 009010100002155
IFSC code - NMC B0000010

truecaller-code


bhim-apps

 

Paytm Code
careful
apps-banner
यजमान आणि यात्रेकरुकरीता महत्त्वाची माहिती   
© Copyright 2015 All rights reserved at Shikhare B. S.